Asortyment

Hlavní stránka / Asortyment

Podstawowe wykonanie zapalników pokazuje GALERIA ZAPALNIKÓW

Najprostszy zapalnik składa się z główki i przewodu –  rys. Nr. 2.  i  rys. Nr. 22.  
Wadą tego typu zapalnika jest możliwość niepożądanego zwarcia stopek główki. Dlatego używa się kaptur ochronny. Z powodu małego rozmiaru pożądany jest kaptur ochronny  Nr. 5. Kapturki te dają się łatwo wsunąć do rurki komunikacyjnej. 

Całą główkę można do wyboru chronić kapturem, co dodatkowo jest antystatyczną osłoną  plastykową. Kaptur nadaje kierunek zapłonu i też chroni główkę przed uszkodzeniem w trakcie montażu.

Najczęściej używany jest: 


Główka może mięć opór elektryczny  0,48 do 0,60 Ω (zapalnik o niskiej oporności)  lub 1,5 do 1,9 Ω (zapalnik o średniej oporności) . 
Zapalniki o średniej oporności są oznaczone jako  Typ Nr. 2.  Zapałnik o niskiej oporności jest Typ Nr. 22.  Zielone główki mają zapłon typu iskry. Główka Nr. 2 odróżnia się od główki Typ Nr. 22 kolorem nośnika główki. Zapalnik o średniej oporności ma żółty nosiciel i zapalnik o niskiej oporności ma biały nosiciel. 
  
Miedziany przewód doprowadzający móże być w wykonaniu  KLASYCZNYM, więc tworzony z dwóch odrębnych żył przewodów lub w wykonaniu  DWUŻYŁOWYM. Rysunek przewódu podwojnego znajdu się tutaj.

Wykonanie klasyczne może być wykonane  ocynowanym drutem stalowym. Drut stalowy jest twardszy, więc się stosuje tam, gdzie jest konieczne, żeby profilowany drut pozostał w pożądanym kształcie. Podstawowe dane techniczne przywodów są umieszczone na stronie Informacje techniczne

Zapalnik może być wykonany o dowolnej długości przywodów doprowadzających. Przewody doprowadzające w prostym kształcie wykonujemy o długości od 10 cm do 99 cm (np: 18 cm, 30 cm jak również 77 cm).  Zapalniki z przewodami 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 4 m, 5 m lub dłuższe mają przewód skręcony w pętlę. Zapalniki dostarczamy wwiązkach. 

Najczęściej stosowane kolory  KLASYCZNYCH przywodów to: biały, czerwony, niebieski, zielony, żółty i czarny. Przewody dwużyłowe proponujemy w kolorach żółtym lub czerwonym, gdzie na jednej z żył jest biały prążek. 

Końce przywodów KLASYCZNEGO i PODWóJNEGO mogą być wykonane :
 


Też można pod kapturem przywody skręcić, jak wyobraziono  na ryc. Nr.18. W ten sposób się przywody doprowadzające pod główką wzmacniają. 
Można kontynuować POPYTEM.